Davangarte

За мен.

Добре дошли в “Давангарте”, моето лично пространство за дизайн и изкуство!

Името ми е Дарена. По душа съм артист и специализирам в областта на графичния дизайн.

Образованието ми е извън сферата на изкуствата и имам над 10 години професионален опит в областта на маркетинга, рекламата и продажбите. Това ми дава по-широк поглед и ми позволява да приложа иновативен подход, ориентиран към клиента в работата си. Помага ми да разбера по-добре визията му, да погледна през неговите очи и с лекота да я интегрирам, вплитайки маркетинговите и бизнес целите в дизайна така, че да постигна оптимален резултат.

След години практика в областта, графичният дизайн се превърна в толкова важна част от моя живот, че реших да изложа работата си пред публика и да създам своя собствена марка: DAVANGARTE.

Към момента работя с голямо разнообразие от колеги и фирми в творческата индустрия в България и в чужбина.

Ще се радвам да разгледате проектите ми и да споделите с мен вашето мнение! Пишете ми, дори да е само, за да се запознаем. 

Д.А.

“Опитахме се да направим прозаичното привлекателно без да използваме изтърка-
ните клишета на фалшивия блясък.
Бихте могли да кажете, че се опитахме да преда-
дем красотата на реалността като контрапункт на блясъка на онази ничия земя.” –
Сипе Пинелес